เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจลักษณะ “System integrator” ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ การบริหารงานในสถาบันการศึกษา อย่างครบวงจร ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาจากเรา มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กว่า 70 แห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จุดเด่นหลักของระบบงานคือ เป็นซอฟต์แวร์ระบบงานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความหยืดหยุ่นสูงในปรับเปลี่ยนตามนโยบาย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดระบบหนึ่ง ที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาลงทะเบียน และใช้ระบบงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน และมีจำนวนนักศึกษาใช้งานระบบบในปัจจุบันมากกว่า 500,000 คน ลักษณะของระบบงานที่ทำการติดตั้งในแต่ละสถานศึกษา จะเน้นถึงการทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากมาโดยตลอด

ทำไมต้องเป็นระบบบริการการศึกษาของบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ???

เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของหน่วยงานราชการ รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นลักษณะการดำเนินงานที่สามารถทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization)

โดยระบบของวิชั่นเน็ตยังมีดีที่…

  • เชื่อมโยงบริการข้อมูลทุกส่วน ลดความซ้ำซ้อน เสริมความคล่องตัว
  • รองรับการขยายตัวในอนาคต
  • รองรับการส่งข้อมูลกับ สปอว. และกยศ.ได้
  • รับประกันระบบโดยการบำรุงรักษาฟรี 1 ปีภายหลังส่งมอบงาน
  • ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง
  • Implement โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ และเต็มใจให้บริการ

การพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ มิได้หยุดยั้งลง ณ วันที่ทางบริษัทฯส่งมอบงานแก่สถาบันการศึกษา บริษัทฯ ยังยืนยันที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ และพร้อมจะดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไปโดยดูได้จาก สถาบันการศึกษาที่ให้ความไว้วางใจบริษัท ฯ ในการพัฒนา ยังคงใช้งานระบบอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน