ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเรา

สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

026415310-4

pachara@vn.co.th

www.vn.co.th

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันกลุ่มพนักงาน

กองทุนประกันสังคม

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด