ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร


อบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ทีมพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับโรงเรียนสาธิต ของบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้าปฎิบัติงานอบรมการใช้งาน…

ประชุมหารือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประชุมหารือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ประกอบ…

แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษารูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษารูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ E-Registrar Product Group Manager ได้แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริก…

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดง…

โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

พนักงานบริษัท วิชั่นเน็ต ได้ร่วมกันบริจาคสั่งของที่ไม่ใช้แล้วที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้กับ โครงก…

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด  พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2567
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2567

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค…