ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร


ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ประกอบด้วยคุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์…

ฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบสถิติในรูปแบบตัวเลขและรูปแบบกราฟ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบสถิติในรูปแบบตัวเลขและรูปแบบกราฟ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ทีมพัฒนาระบบของบริษัทวิชั่นเน็ต ได้เข้าทำการฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึก…

ประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล (HR) พร้อมนำเสนอระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล (HR) พร้อมนำเสนอระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567บริษัท วิชั่นเน็ต นำทีมโดยคุณธรณัส จั่นเพ็ชร ERP/MIS Group Manager พร้อมด้…

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดง…

โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

พนักงานบริษัท วิชั่นเน็ต ได้ร่วมกันบริจาคสั่งของที่ไม่ใช้แล้วที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้กับ โครงก…

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด  พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2567
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2567

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ที่ประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 6 มี.ค. – 10 มี.ค…