ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร


บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-14.00น.ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบริษัท ว…

เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

วันที่ 24 มิถุนายน 2567เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วิทยา…

ทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบบริการการศึกษา พร้อมทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบ…

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 256…

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดง…

โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

พนักงานบริษัท วิชั่นเน็ต ได้ร่วมกันบริจาคสั่งของที่ไม่ใช้แล้วที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้กับ โครงก…