ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร


โครงการ “REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
โครงการ “REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนในโครงการ “REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บร…

ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษาระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษาระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการ นำเสนอ วางแผนงาน พบปะผ…

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show พบปะเครือข่ายความร่วมม…

กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมิถุนายน ของพวกเราชาว VN
กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมิถุนายน ของพวกเราชาว VN

กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมิถุนายน ของพวกเราชาว VN เดือนนี้เป็นวันเกิดของผู้ใหญ่ใจดีฝ่ายการเงิ…

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 256…

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดง…