บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่

: หน้าแรก > News&Activity > Activity > บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา (REG) ให้กับพนักงานใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ REG ซึ่งเป็นระบบสำคัญสำหรับการจัดการข้อมูลทางการศึกษา พนักงานใหม่ได้รับคำแนะนำและฝึกฝนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป