ทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: หน้าแรก > News&Activity > News > ทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบบริการการศึกษา พร้อมทีมพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าปฎิบัติงานออนไซต์ เพื่อบำรุงรักษาระบบฯ และให้คำปรึกษาต่อกลุ่มผู้ใช้งานระบบในรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 และได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัญญานี้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา เป็นประธานในที่ประชุม โดยหลังประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ คณะกรรมการได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลระบบส่วนต่อขยายเพิ่มเติม บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ขอขอบพระคุณที่มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา