เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

: หน้าแรก > News&Activity > News > เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

วันที่ 24 มิถุนายน 2567
เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อพูดคุยกระบวนการบำรุงรักษาระบบฯ หลักจากมหาวิทยาลัยให้ความไว้วางใจกลับมาต่อสัญญา บำรุงรักษาระบบฯ กับบริษัท วิชั่นเน็ต ในโอกาสนี้ จึงได้มอบของที่ระลึกเป็นการแสดงความขอบคุณที่ยังให้ความไว้วางใจบริการของ บริษัท วิชั่นเน็ต