บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 63 ปี สถาบันการบินพลเรือน

: หน้าแรก > News&Activity > News > บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 63 ปี สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 63 ปี ของสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีและขอส่งความ ปรารถนาดีมายัง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความจริงใจ ในโอกาสนี้บริษัทฯ ขออำนวยพรให้ สถาบันฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป