สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

: หน้าแรก > News&Activity > Activity > สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ตลอดจนพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย