โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

: หน้าแรก > News&Activity > Activity > โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

พนักงานบริษัท วิชั่นเน็ต ได้ร่วมกันบริจาคสั่งของที่ไม่ใช้แล้วที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้กับ โครงการ เหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น