ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: หน้าแรก > News&Activity > News > ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ประกอบด้วยคุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ E-Registrar Product Group Manager และคุณวันดี พาทีไพเราะ Product Manager ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา กับ TU Greats app เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยมี บริษัท เจนซัส เอลีท และบริษัท โดมคลาวด์ เข้าร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน