ฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบสถิติในรูปแบบตัวเลขและรูปแบบกราฟ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > News > ฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบสถิติในรูปแบบตัวเลขและรูปแบบกราฟ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ทีมพัฒนาระบบของบริษัทวิชั่นเน็ต ได้เข้าทำการฝึกอบรมระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบสถิติในรูปแบบตัวเลขและรูปแบบกราฟ ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี