ประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล (HR) พร้อมนำเสนอระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

: หน้าแรก > News&Activity > News > ประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล (HR) พร้อมนำเสนอระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
บริษัท วิชั่นเน็ต นำทีมโดยคุณธรณัส จั่นเพ็ชร ERP/MIS Group Manager พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาระบบ และฝ่ายการตลาด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล (HR) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ พร้อมทั้งนำเสนอระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรองอธิการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.อรสา จรุญธรรม และทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมประชุมในครั้งนี้