นำเสนอระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

: หน้าแรก > News&Activity > นำเสนอระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วิชั่นเน็ต ได้เข้าเยี่ยม ผอ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในการนี้ได้ขอโอกาสในการนำเสนอระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ Web Application ตัวใหม่ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักได้รับฟัง