ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: หน้าแรก > News&Activity > News > ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show พบปะเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบริการทางการศึกษา
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 409 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทุกท่าน