ประชุมปิดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > News > ประชุมปิดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมปิดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล เพื่อส่งมอบงานเข้าสู่ระยะบำรุงรักษาระบบต่อไป