นำเสนอระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > News > นำเสนอระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้า onsite นำเสนอระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทีมงานพัฒนาระบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล