นำเสนอระบบตัดชำระเงินออนไลน์ และระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

: หน้าแรก > News&Activity > นำเสนอระบบตัดชำระเงินออนไลน์ และระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอระบบตัดชำระเงินออนไลน์ และระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา ให้บริการสำหรับนักศึกษา โดยมีท่านผู้บริหาร และบุคลากรจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังและสอบถามข้อมูลของโปรแกรมระบบดังกล่าว