ประชุมนำเสนอระบบ รับสมัครออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > ประชุมนำเสนอระบบ รับสมัครออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอระบบ รับสมัครออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมเก็บข้อมูลความต้องการของระบบรับสมัครสำหรับโรงเรียนสาธิต ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต ฯ