ทีมพัฒนาระบบของบริษัท วิชั่นเน็ตจำกัด เข้าแนะนำระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > ทีมพัฒนาระบบของบริษัท วิชั่นเน็ตจำกัด เข้าแนะนำระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมอบโอกาสให้ทีมพัฒนาระบบของบริษัท วิชั่นเน็ต เข้าพบเพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติของระบบบริการการศึกษาที่ใช้อยู่ พร้อมแนะนำระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น Web Application รวมถึงส่วนต่อขยายของระบบบริการการศึกษาเพิ่มเติม