ประชุมหารือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > News > ประชุมหารือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ประกอบไปด้วยคุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ E-Registrar Product Group Manager และคุณธีรภัทร ชัยชนะ product Manager ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการประชุมหารือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษาร่วมกัน