อบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > News > อบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ทีมพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับโรงเรียนสาธิต ของบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้าปฎิบัติงานอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จำนวน 2 วัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ